نسخه چاپی نسخه چاپی

آقای احمدی‌نژاد! سعه صدر و مشورت، چاره حل مشکلات موجود است

اشاره: این یادداشت در تاریخ جمعه ۴ آذرماه ۱۳۸۴ در پاسخ به انتقادهای احمدی‌نژاد از سایتهای خبری نوشته شد. وی این انتقادها را در صحن علنی مجلس در توجیه بن‌بستی که در رای آوردن وزیر نفت پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی پیش آمده بود، مطرح کرد.

آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس از برخی سایتهای خبری اینترنتی که در جریان معرفی وزیر پیشنهادی نفت به اطلاع‌رسانی پرداخته و انتقاداتی متوجه محسن تسلطی کرده‌اند، بشدت انتقاد کرده و خواستار چاره جویی برای حل این مشکل شد.

به دنبال سخنان آقای احمدی‌نژاد، برخی گزارشهای تایید نشده حاکی از تلاش دولت و یا برخی نهادها برای مقابله و یا دستکم کنترل سایتهای خبری داخلی است.

در این زمینه موارد ذیل قابل ذکر است:

– با گسترش اینترنت در جهان، تحول بزرگی در عرصه رسانه‌ای ایجاد شده و به تدریج سایتهای خبری اینترنتی به رقیبی جدی برای رسانه‌های مکتوب و یا دیداری و شنیداری تبدیل شده‌اند. این اتفاق در ایران نیز در حال وقوع است و حتی به نظر می‌رسد سرعت رشد رسانه‌های اینترنتی و قدرت تاثیرگذاری آنها نسبت به مطبوعات و تلویزیون در ایران نسبت به سایر نقاط جهان بیشترهم شده است.

متاسفانه مخالفان، دولت آقای احمدی‌نژاد را چه قبل و چه بعد از انتخابات به تحدید فضای سیاسی و اجتماعی کشور متهم کرده‌اند. دولت جدید در چند ماه گذشته تا اندازه زیادی نشان داده که این اتهامات، ادعاهایی بیش نبوده و ابزاری برای جنگ روانی علیه رئیس جمهور و دولت بوده است. آقای احمدی‌نژاد خود نیز (به جز سخنرانی روز چهارشنبه) تاکنون از اقدامات سختگیرانه در این زمینه سخن نگفته و امید می‌رود معنای سخنان ایشان در مجلس نیز این نباشد، چرا که در این صورت دولت جدید از این موضوع بیشترین زیان را خواهد برد.

همچنین سیاستگذاران فرهنگی و رسانه‌ای کشور باید به این مهم توجه داشته باشند که فضای رسانه‌ای در اینترنت با مطبوعات بسیار متفاوت است. از این رو چنانچه مقامات بخواهند چاره‌ای بیاندیشند، این چاره‌اندیشی باید متناسب با کارکردها و ویژگیهای خاص رسانه‌های اینترنتی بوده و با توجه به حضور رقبای زیاد و بعضا قدرتمند و دسترسی آسان به اینترنت، ساماندهی رسانه‌های خبری اینترنتی نسبت به مطبوعات به تحمل و مدارای بیشتری نیاز دارد.

– آقای احمدی‌نژاد در سخنان خود در مجلس به انتقاد از برخی سایتهای خبری پرداخته‌اند که اطلاعاتی در مورد سوابق وزیر پیشنهادی نفت ارائه کرده‌اند. به زعم آقای رئیس جمهور این سایتها اتهاماتی علیه آقای تسلطی مطرح کرده‌اند که بیشترین وقت را از وزیر پیشنهادی برای دفاع از خود گرفته است. ایشان تلویحا فضای سنگین مجلس علیه وزیر پیشنهادی خود را به عملکرد سایتهای خبری نسبت داده‌اند.

آقای رئیس جمهور سه ماه پیش نیز هنگامی که مجلس به اولین وزیر پیشنهادی نفت رای نداد، «مافیای نفتی» را عامل رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس معرفی کرده بودند.

در دومین دور نیز، وزیر پیشنهادی ایشان آنچنان با معیارها و شعارهای رئیس جمهور و دولت فاصله داشت که فرد معرفی شده، تحت فشار افکار عمومی بویژه طرفداران حیرت‌زده آقای احمدی‌نژاد، خود اعلام انصراف کرد.

در مورد سومین گزینه ایشان هم، آنچه برخی سایتهای خبری مطرح کرده‌اند اطلاعاتی در مورد سوابق و توانمندی وی بوده و چنانچه این اطلاع‌رسانی، صرفا جوسازی و دروغ و اتهام بود نباید مورد قبول بیش از دو سوم نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت. حتی اگر بپذیریم که برخی سایتهای خبری، اتهامات بعضا بی‌اساسی را به وزیر پیشنهادی آقای احمدی‌نژاد وارد کرده‌اند، آیا نمایندگان مجلس که نماینده مردم و عصاره فضائل ملتند نیز در سخنان و نطقهای خود صرفا به اتهام‌زنی علیه آقای تسلطی پرداخته‌اند؟ این نکته زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم وزیر پیشنهادی در جلسات فراکسیونها و کمیسیونهای مجلس، برخی از این «اتهامات» را تایید کرده، در برابر بسیاری از این «اتهامات» سکوت اختیار کرده و تنها یک مورد از این «اتهامات» را رد کرده است. وی همچنین در صحن علنی مجلس نیز حاضر به پاسخ صریح و شفاف به سؤالها و ابهامهای موجود نشد.

– آقای احمدی‌نژاد در جلسه روز چهارشنبه خواستار چاره‌جویی برای سایتهای خبری شده است که در مورد وزیر پیشنهادی نفت اطلاع‌رسانی کرده‌اند. به اعتقاد ما، چاره‌جویی برای رفع بن‌بست بوجود آمده بر سر وزارت نفت، بسیار ساده‌تر از این حرفهاست. فقط کافی است آقای رئیس جمهور کمی به انتقادات منصفانه ‌«دوستان مشفق» خود توجه کنند. بی‌گمان اندکی «مشورت» با خیرخواهان و یا بزرگان کشور، بزرگترین چاره‌جویی برای رفع مشکلات است.

–  به اعتقاد ما، حمایت از دولت احمدی‌نژاد، حمایت از نظام جمهوری اسلامی است، چرا که موفقیت این دولت موجب افزایش کارآمدی نظام و امیدواری بیشتر مردم خواهد شد. بویژه آنکه دولت جدید با شعار عدالت و ارزشهای دینی روی کار آمده است.

آقای احمدی‌نژاد چند روز پیش اعلام کردند که گوششان حتی برای شنیدن انتقادهای غیرمنصفانه نیز باز است. از آقای احمدی‌نژاد انتظار می‌رود سایتهای خبری داخلی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند را به عنوان «منتقدان مشفق» خود بپذیرند و صرفا به شنیدن انتقادها اکتفا نکنند بلکه اندکی هم در مورد آنها تامل نمایند.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر