نسخه چاپی نسخه چاپی

یک تحلیل اولیه از کودتای ترکیه

شنبه ۲۶ تیرماه ۹۵ 

✅ این نوشته را در یکی از گروه‌ها در پاسخ به یکی از دوستان نوشتم. فکر کردم شاید برای دوستان دیگر هم خواندنش مفید است.

۱- اردوغان در مسیر قدرتمندی خودش، از یک طرف چشم به اتحادیه اروپا دارد و از یک طرف به قدرت منطقه ای شدن و این با توجه به گرایش اخوان المسلمینی وی و دوستانش، سمت و سوی محور شدن در کشورهای مسلمان به خودش گرفته است. ترکیه می خواهد الگو باشد برای دیگران و نفوذ داشته باشد در منطقه و این را استراتژی خود قرار داده است.

۲- بزرگترین خطای ترکیه حمایت از مخالفان دولت سوریه است که این کار آن کشور را به حمایت از داعش هم کشانیده است. این همان خطایی است که قطر و عربستان هم مرتکب شده اند. این کشور یعنی دولت اسلامی اگر شکل بگیرد حتما از اردوغان و ملک سلمان هم برای بیعت با امیرالمومنین خود دعوت و بعد اجبار خواهد کرد.

۳- درگیری داعش با ترکیه در مواردی واقعی است و نه مشکوک زیرا داعش هر وقت احساس کند که ترکیه به ائتلاف ضدداعش می پیوندد، فشاری را متوجه آن خواهد کرد. الان ترکیه در عراق با داعش مشکل دارد و همراه آمریکاست هر چند در سوریه موضع دیگری دارد مانند خود آمریکا.

۴- با روندی که شاهدیم، در ترکیه هم جریان سلفی تکفیری می تواند رشد کند و افزایش ناامنی در این کشور هم محتمل است و این قطعا به سیاستهای اردوغان مربوط است.

۵- در اقدام نظامی دیشب بخشی از ارتش، هنوز اطلاعات کاملی در اختیار نیست اما قطعا نباید این اقدام را ادامه کودتاهای قبلی ارتش ترکیه علیه احزاب و دولتها دانست. وضعیت امروز ترکیه خیلی تغییر کرده و دمکراسی خیلی پیش رفته و ارتشیان هم تصفیه شدند و هم ساختار منسجم گذشته را ندارند و هم دنیای کنونی دیگر دنیای کودتا نیست. بنابراین مهارت گذشته ارتش ترکیه برای انجام کودتا را الان نباید از ارتش موجود ترکیه انتظار داشت ضمن این که در این ماجرا کل ارتش درگیر نیست بلکه بخشی از ارتش و فرماندهان هستند که در چند هفته گذشته با آنها برخورد شده و جزئی از تصفیه آتی این نهاد را تشکیل می دادند. در واقع باید این کودتا را آخرین تلاش یک جریان در ارتش برای بقای در قدرت تلقی کرد و اگر به نتیجه می رسیدند برایشان خوب بود و اکنون البته همه چیز خودشان را از دست خواهند داد و حتی جانشان را.

۶- تکذیب گولن دلیل نقش نداشتن وی نمی شود هر چند بنده هم باور دارم که اردوغان از این فرصت برای یک دست کردن حکومت و حذف دولت سایه گولن استفاده خواهد کرد. کار مخالفت با گولن به جایی کشید که آمریکا را هم تهدید کرده اند که هر کی از گولن دفاع کند حتما دشمن ماست و خواستار تحویل دادن وی شده اند.

۷- هیچ کودتایی دیگر در ترکیه شکل نخواهد گرفت. ساختار ارتش در این کشور مثل سابق نیست و در پی این ماجرا حتما بیشتر دستخوش تغییر خواهد شد. این که برخورد با نهضت گولن به صلاح است یا نه و اردوغان با آنها چه خواهد کرد من نمی توانم الان نظر بدهم اما بر این باورم که رقابت اسلام لیبرال گولن با اسلام طرفدار اخوان المسلمین در ترکیه خیلی جدی شده است. البته در فضای خاص مذهبی در ترکیه یعنی غلبه جنبه طریقت بر جنبه شریعت، بعید است که به برخوردهای تند نظامی بکشد. اقدام ارتشیان را هم بیشتر دفاع از خود و دست و پا زدن آخر می دانم تا اثرپذیری از گولن و اندیشه وی. به گمان من اردوغان این ماجرا را بهانه کرده است تا از نفوذ گولن در کل حکومت کم کند.

۸- جمع بندی من این است که اردوغان از این ماجرا برای رسیدن به هدف خودش استفاده خواهد کرد اما این ماجرا ساختگی نیست و هزاران نفر دستگیر شده اند و محاکمه خواهند شد و تصفیه جدی ارتش اتفاق می افتد و اقدامات ارتشیان هم به حدی خطرناک بود که احتمال دستگیری و کشته شدن اردوغان بخشی از آن است. این که ارتشیان به سمت مردم تیراندازی نکردند رویه جاری در ترکیه است چون کسی که می خواهد مردم را با خود همراه کند حتما مردم را قتل عام نمی کند.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر