نسخه چاپی نسخه چاپی

گم‌شدن اخلاق در زمین سیاست

روزنامه اعتماد / سه‌شنبه اول تیرماه ۹۵

چند روز قبل سخنگوی دولت در اظهارنظری اعلام کرد که مخالفان دولت در روزهای شنبه جلسات هماهنگی برگزار می‌کنند تا اقدامات خود را همسو کنند و در واقع در حال تدارک فعالیت‌هایی هستند که به تضعیف دولت خواهد انجامید.

من نمی‌دانم منظور ایشان کدام جلسه و کدامین نیروهای سیاسی است و نیز نمی‌دانم آیا به همان جلسه‌ای اشاره دارد که یکی از وزرای سابق دولت قبل برای ایجاد هماهنگی رسانه‌ای جریان اصولگرایان تشکیل می‌دهد یا جلساتی دیگری مدنظر ایشان است اما اشاره به یک نکته اخلاقی در این زمینه خالی از لطف نیست.

واقعیت ملموس در عرصه سیاسی این است که صاحبان قدرت نسبت به هر انتقادی به عملکرد خود حساسند و به قول مرحوم گل‌آقا، هر کسی که بر اسب چموش قدرت سوار می‌شود دلش می‌خواهد که شلاق انتقاد را خودش در اختیار داشته باشد تا تنها هر وقتی که خود به مصلحت بداند، نقد شود. آنها هر تجمع برای هماهنگی صنفی و سیاسی را اقدامی توطئه‌آمیز علیه خود تفسیر می‌کنند در حالی که مطابق قانون، این حق مخالفین است که برای کسب قدرت از طرق قانونی تلاش کنند و طبعا برای هماهنگی فعالیت‌های خود نیز جلساتی تشکیل بدهند.

در مقابل، منتقدان و مخالفان دولت‌ها نیز برای خود این حق را قایل می‌شوند که به هر کاری اقدام کنند و خود را در کسب قدرت و نقد دولت، کاملا آزاد و رها می‌خواهند. آنها وقتی در بیرون از قدرت قرار می‌گیرند انجام هر کاری را مجاز می‌دانند اما وقتی خودشان در قدرتند، تاب هیچ نقدی را ندارند. این وضعیت متاسفانه در عرصه سیاسی کشورمان به یک رویه تبدیل شده است و مواضع افراد در «این طرف میز» با «آن طرف میز» متفاوت می‌شود و اینگونه نیست که هر چه را برای خود می‌پسندند برای دیگران هم بپسندند.

تمام اشکال کار رعایت نکردن همین نکته اخلاقی در عرصه سیاست است. البته برخی از اینان اساسا بر این باورند که هرگز نباید در سیاست به فکر مبانی اخلاقی بود و به همین دلیل، رفتار متفاوت خود را توجیه می‌کنند. به یاد داریم که در گذشته هرگونه برگزاری جلسه و نشست حتی در چارچوب احزاب و سازمان‌های قانونی را برخی «اجتماع و تبانی» قلمداد کردند و از آن برای افشاگری علیه یک جبهه سیاسی یا حتی محاکمه برخی استفاده شد.

همان افراد اکنون برگزاری جلساتی مشابه را حق قانونی خود می‌دانند و برخورد با خود را قدرت‌طلبی دیگران تفسیر می‌کنند در حالی که در این جلسات هماهنگی حتی نمایندگانی از برخی نهادهای خاص را شرکت می‌دهند که قانونا حق فعالیت در عرصه سیاست را ندارند و باید فراتر از جناح‌های سیاسی و احزاب فعالیت کنند. در هر حال پذیرفتنی نیست که ما در جایگاه قدرت، نقد را از دیگران تاب نیاوریم ولی در هنگام کسب قدرت، رعایت جزئی‌ترین نکات اخلاقی و قانونی را از دیگران طلب کنیم.

No related content found.

Share and Enjoy


اضافه کردن نظر